Öndürijiden çörek-bulka önümleri
Biz çörek-bulka önümleriniň sanawyny täzeledik we üstüni ýetirdik
Sargyt boýunça üçin konditer önümleri
“Tomus” kompaniýasyndan tortlar, pirožnoýeler, karawaý çörekleri restoranymyzda satyn alyp bilersiňiz

Çörek önümleri

Bugdaý dänesinden alnan un çörek bişirmekde, makaron we konditer önümlerinde ulanylýar

Adaty çowdary medeni ösümlik bolup, esasan Demirgazyk ýarym şarynda ösdürilip ýetişdirilýär. Çowdarynyň gyşlyk we ýazlyk görnüşleri bar

Bulka önümleri, pes çygly önümler, piroglar, gutapjyklar, ponçikler

Bugdaý dänesinden alnan un çörek bişirmekde, makaron we konditer önümlerinde ulanylýar

Adaty çowdary medeni ösümlik bolup, esasan Demirgazyk ýarym şarynda ösdürilip ýetişdirilýär. Çowdarynyň gyşlyk we ýazlyk görnüşleri bar

Bulka önümleri, pes çygly önümler, piroglar, gutapjyklar, ponçikler.

Konditer önümleri

“TOMUS” Söwda-önümçilik birleşigi barada:

“TOMUS” Söwda-önümçilik birleşigi 2002-nji ýyldan bäri çörek-bulka, konditer önümleri, makaron we börek önümlerini öndürmek we satmak bilen meşgullanýar. Bu döwürde kärhana Türkmenistanda satuw göwrümleri boýunça iň iri hususy öndüriji bolmak bilen çäklenmän, elýeterli bahalar boýunça ýokary hilli önümleri hödürleýän kompaniýa hökmünde özüni tanatmagy başardy. Kärhana klassiki çöreklerden başlap, konditer önümlerine çenli 200-den gowrak dürli önüm öndürýär we bu görnüşliligi giňeltmek üçin işjeň işleýär.

Önümçilik üçin diňe ygtybarly üpjün edijilerden tebigy ingrediýentleri, barlanan enjamlary ulanýarys we hilini kepillendirýäris. Önümleriň tebigylygy we hilini döredýän hünärli işgärleriň işi olaryň özboluşly tagamyny döredýär. “TOMUS” kompaniýasynyň önümleri sarp edijilere we söwda guramalaryna gowy bellidir. Köp sanly görnüşlerimiz Türkmenistanyň ähli sebitlerine iberilýär.

Altyn Jam” restoranymyzda şu aşakdakylary sargyt edip bilersiňiz:

  • Ýaýylan çig gaýmak, şeker mastikasy, ýalpyldawuk monjuklar, iýilýän buketler, ter ir-iýmişler we miweler bilen bezelen toý we baýramçylyk
  • Multfilm gahrymanlarynyň şekilleri bolan çagalar üçin tortlar;
  • Korporatiw agşamlary üçin tortlar;
  • Ýubileý seneleri üçin baýramçylyk tortlary;
  • Şahsy dizaýn boýunça tortlar

 

Kärhanada hususy önümçilik-tehniki barlaghanasy bar, ol önümleriň görnüşlerini giňeltmäge we täzelemäge, şeýle hem Çörek zawodyna getirilýän çig malyň hil gözegçiligine uly üns berýär.