Buadý çörek önümleri

Dilimlenen baton

Bugdaý batony

Paýtagt batony

Nahar batony

Doka batony

Kepekli baton

Orta sendwiç çöregi

Ýeňil ojak çöregi

Nahar ojak çöregi

Dilimlenen süýtli çörek

Klassiki baget

Kiçi bugdaý bageti

Künjili bgdaý kiçi bageti

Türk bageti

Kiçi adaty baget

Wena bagety

Künji bilen bugdaý bagşy

Künjili dilimlenen kiçi baget

Çiabatta roll

Kwadrat panini

Kepekli çiabatta

Paprikaly kiçi çiabatta

Berhiz ojak çöregi

Kraft çöregi

Süýtli çörek

Paprikaly çörek

Fransuz çöregi “Tabatiýer”

Diabetiklar üçin baton

Otly baton

“Romaşka” bulkasy

Arab çöregi

Karawaý

Kiçi arab çöregi

Baglar

Beýgl

Künji bilen beýgl

Smit çöregi