“TOMUS” Söwda-önümçilik birleşigi Türkmenistanda çörek-bulka önümleriniň öndebaryjy öndürijilerden biri bolup durýar. Kompaniýa 2002-nji ýylda esaslandyryldy we häzirki wagtda bazarda güýçli orny eýeleýär.

Kompaniýanyň işgärleri – diňe ýokary hilli ingredientleri ulanmak bilen häzirki zaman enjamlarynda işleýän ýokary hünärli hünärmenlerdir. Munuň netijesinde “TOMUS” önümleri elmydama täze we ajaýyp tagamlydyr.

Kompaniýanyň önümleriniň görnüşliligi dürli-dürli bolup, ol yzygiderli täzelenýär. Diňe çörek-bulka önümleriniň 100-den gowrak görnüşi bar, şeýle hem pirog, köke, keksler, makaron we başga önümler bar. Biz islendik aşpezlik pikirini durmuşa geçirmäge we çäräňize, şol sanda toýlaryňyza we beýleki dabaralaryňyza gelen myhmanlary taýýar önümleri we öňünden sargyt etmek mümkinçiligi bilen ajaýyp taýýar konditer önümleri we çörek önümleri bilen haýran galdyrmaga taýýardyrys. Ähli önümler ýokary hilli we howpsuzlyk standartlaryna laýyklykda öndürilýär.

“TOMUS” önümlerini mydama wagtynda we diňe täze görnüşde gowşurýandygy üçin guwanýar. Kompaniýa öz müşderileri barada alada edýär we çeýe arzanladyş ulgamyny we her bir müşderä şahsy çemeleşmegi hödürleýär.

“TOMUS” kompaniýasyny saýlamak bilen, müşderileri üçin iň gowy önümleri hödürlemäge hemişe taýýar bolan ygtybarly hyzmatdaşy saýlaýarsyňyz.

TOMUS zawody