Biz adamlary birinji ýerde goýýarys

Işgärlerimize ynanýarys we olaryň mümkinçiliklerini giňeldýäris. Bilelikde işlemegi we bir-birimize goldaw bermegi gowy görýäris. Önümçiligi ösdürmegi dowam etdirmek üçin işgärlerimiziň abadançylygy barada alada edýäris, sebäbi adamlaryň iň uly baýlygymyzdygyna ýürekden ynanýarys.

Iş orulary (25.04.2024 г.):

Önümçilik

 1. Baş buhgalter. Jynsy: aýal. Ýazga goýlan ýeri Aşgabat şäheri bolmaly. Rus-türkmen dillerini bilmeli. Ýokary hünärli bilimli. Meňzeş wezipeleride azyndan 10 ýyl iş tejribesi bolmaly. Iş wagty we aýlyk haky ylalaşyk boýunça.
 2. Hünärli çörekçi. Azyndan 3 ýyl iş tejribesi bolmaly. Jynsy we ýazga goýlan ýeri ähmiýetli däl.
 3. Hünärli Azyndan 3 ýyl iş tejribesi bolmaly. Jynsy we ýazga goýlan ýeri ähmiýetli däl.
 4. Azyk senagatynyň tehnology. Azyk tehnologynyň hünär biliml Jynsy we ýazga goýlan ýeri ähmiýetli däl. 2000 manatdan başlanýan zähmet haky.
 5. Azyk barlaghanasynyň ýörite bilimli barlaghanaçy. Jynsy we ýazga goýlan ýeri ähmiýetli däl. 2000 manatdan başlanýan zähmet haky.
 6. Öz ulag serişdesinde bolan sürüjiler (çörek satmak), şertleri söhbetdeşlikde ylalaşylýar. Iş ýeri – Änew.
 7. Iş tejribesi bolan satuw menejerleri. Ýazga goýlan ýeri Aşgabat şäheri bolmaly. Ýokary bilimli (marketolog, menejment, ykdysady).
 8. Ekspeditorlar, jynsy we ýazga goýlan ýeri ähmiýetli däl. Iş ýeri – Änew. Satuw tejribesi bolan. Bilimi makullanýar.

“ALTYN JAN” restorany

 1. Unly naharlar bölüminde aşpeziň kömekçisi. Iş tejribesi bolan aýal. Iş wagty 06:00 – 18:00. Aýlyk haky – 1200-1500 manat.
 2. Rus dilini bilýän ofisiantlar. Ileri tutulýan jynsy aýal. Rus-türkmen dillerini bilmeli. Iş wagty 09:00 – 18:00. Aýlygy 1500 manat (% ýok).
 3. Sowuk naharlar bölüminde aşpeziň kömekçisi. Iş tejribesi bolan aýal. Iş wagty 06:00 – 18:00. Aýlyk haky – 1200-1500 manat.
 4. Satyjy, rus dilini bilýän Iş wagty 07:30 – 19:00, aýlyk haky 1300 manat (“Aşgabat” kinoteatry).
 5. Satyjy, rus dilini bilýän Iş wagty 07:30 – 19:00, aýlyk haky 1300 manat (Uniwermag).